Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Příznivý ohlas veřejnosti

HODONÍN – S nápadem vypracovat a uvést do praxe projekt, kterým by se aspoň částečně řešila nezaměstnanost Romů z Hodonína, přišel za romskou poradkyní Vlastou Bláhovou předseda Sociálního sdružení Romů Richard Daniel již loni. Spolu pak kontaktovali Úřad práce v Hodoníně, kde žádali o finanční spoluúčast na tomto projektu. Finanční pomoc jim byla přislíbena asi na deset zaměstnanců. „Oslovili jsme zejména mladé lidi a nabídli jim podstatně víc, než kdyby seděli doma na sociálních dávkách,“ řekla Vlasta Bláhová. Loni však projekt úspěšný nebyl. „Bohužel jsme se nesetkali s takovým ohlasem, jaký jsme očekávali,“ vysvětlil Richard Daniel.

Přes tento neúspěch se však nevzdali a letos v lednu přišli znovu s podobným projektem na Městský úřad Hodonín. Opět se setkali s příznivým ohlasem a od 1. března je zaměstnáno pět Romů při údržbě a úklidu města. Úřad práce poskytl na každého z nich příspěvek na mzdu a odvody. Podíl městského úřadu spočívá ve vybavení zaměstnanců pracovním oblečením, pomůckami a stravenkami. Zatímco poprvé projekt pohořel na nezájmu, nyní byl zájem o práci naprosto odlišný. Podle Richarda Daniela museli vybírat z mnoha zájemců. Při těžkém rozhodování vycházeli z osobních zkušeností, které s jednotlivými žadateli měli.

Obyvatelé Hodonína vítají tuto aktivitu Romů a někteří z nich vyjádřili i v dopisech adresovaných vedení města. Alojz Vašek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál