Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Romská sdružení pro děti a mládež

Zhruba před pěti lety se v Plzni ustavila romská misijní organizace, která svoji činnost zaměřuje především na děti a mládež. Tehdy začaly mezi romskou mládež pronikat drogy a vše nebezpečné, co s tímto jevem souvisí. Především na sídlišti Vinice se zhoršila situace natolik, že přímo rodiče začali aktivně chránit děti před hrozbou drogové závislosti.

Romská misijní organizace nabídla pomoc a postupně se vytvořila parta lidí, která se věnuje navíc sociální práci v romské komunitě. Velmi důležitou roli v tom sehrává práce Ludvíka Csonky, který zastupuje Plzeňský kraj v Radě vlády pro záležitosti romské komunity. V rozhovoru pro Romano hangos řekl: „Dlouho jsme hledali, jak oslovit Romy, aby porozuměli. Podařilo se nám to prostřednictvím misijní práce. V našem centru se uskutečňují pravidelná setkání Romů, kde uplatňujeme různé formy práce – od kulturních aktivit až po duchovní rozvoj. Velice důležité je, že se scházíme ve vlastních prostorách, kde může nacvičovat naše hudební skupina, jiní tam mají prostor k prodebatování svých problémů, získání vzájemných zkušeností a samozřejmě tam vykonáváme i pastorační práci.“ Ve všech aktivitách se organizace snaží, aby chránila děti a mládež před drogami. Kdo se již stal obětí tohoto zla, tomu podají pomocnou ruku. „Neodsuzujeme je ani nezavrhujeme, ale je to velice těžká práce, která se neobejde bez odborné pomoci. Využíváme proto protidrogové poradny a společně s rodiči se snažíme, aby rizika z drogové závislosti jejich dětí byla co nejmenší,“ řekl Csonka.
Podmínky pro terénní sociální práci v romských komunitách v jednotlivých částech města se snaží vytvořit rovněž Romské sdružení Plzňate ve spolupráci s Občanskou poradnou Plzeň. Komunitní práce, poradenství a terénní sociální práce je velice dobrý způsob proto, jak konkrétně v romských komunitách pomáhat překonávat existující problémy. Potvrzuje to zájem Komise pro integraci etnických menšin Rady města Plzně, která chce využít dosavadních zkušeností například z Rokycan, Ostravy či Olomouce. Pro plzeňské radní připravuje komise návrh na vytvoření vlastní Koncepce integrace menšin, do které by měly být zapojeny příslušné odbory města včetně neziskového sektoru. Romské sdružení Plzňate se na tuto práci připravuje a chce přitom uplatnit především své dosavadní zkušenosti z práce s dětmi a mládeží.

Ondřej Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál