Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Revize vládního programu integrace Romů

Výsledkem posledních zasedání Rady vlády pro záležitosti romské komunity bylo přece jen věcné konstatování, že vládní program integrace Romů do společnosti se nedaří plnit úspěšně.
Konkrétním projevem tohoto konstatování bylo ustavení úzkého odborného týmu, vedeného vládním zmocněncem, který se zabýval Revizí této koncepce, nikoliv už pouhou každoroční aktualizací.

Byl stanoven seznam klíčových problémů a řešitelských týmů. To není jistě nic nového. Novinkou je, že práci budou řešitelské týmy provádět profesionálně, systematicky a podle osvědčené prováděcí metody, tzv. blokové metody.
Kromě toho byly stanoveny neodkladné problémy, kde řešení musí být nastoleno okamžitě a v krátké době budou návrhy předloženy vládě. Těmito problémy jsou:
1. Represivní politika samospráv zejména v oblasti bydlení a sociální politiky.
2. Nalezení efektivního nástroje k ovlivnění represe samospráv ve vztahu k romské komunitě v oblasti bydlení a sociální politiky.
3. Odstranění nekoordinovanosti při řešení problémů z působnosti vládních resortů na lokální úroveň
K tomu provést:
– analýzu ekonomického dopadu represivní a protiprávní politiky ve srovnání s nulovou variantou a s dobrou praxí,
- studii proveditelnosti možného institucionálního řešení (Agentura).
4. Řešení zásadního nedostatku koncepční politiky v oblasti zaměstnanosti Romů.
5. Ujasnění si situace v dalším vývoji romského základního školství.
6. Za neudržitelné jsou pokládány chronicky neuspokojivé postupy orgánů činných v trestním řízení týkajících se bezpečnosti Romů.
Časový harmonogram této Revize s přesně stanovenými konkrétními úkoly a zodpovědnými osobami dává šanci, že by mohl být naplněn úspěšně. V tomto harmonogramu jsou zakotveny i příslušné oponentury prováděných prací a tzv. komunikační strategie, která má za úkol zkoumat, jaké šance pro přijetí na rozhodujících místech tento program má.
Každý lepší nápad v nastalé diskusi bude přijat s povděkem.

(red.)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál