Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Vyjádření městské části Brnosever

Ad: Jak se žije Romům v Dukelské 88 (RH 31/2003)

Holobyty
Byty na Dukelské 88 jsou vedeny jako holobyty, jež jsou určeny neplatičům. Postup úřadu MČ Brnosever se přitom řídí platnými právními normami. Znamená to, že všichni máme občanská a lidská práva, ale i povinnosti. Pokud nejsou dodržovány, úřad má prostřednictvím upomínek dotyčného k tomu, aby své povinnosti dodržoval. Pokud je však i nadále ignoruje, úřad je ze zákona povinen dotyčného sankcionovat, upozorňuje místostarosta JUDr. Jan Musil, PhD.

Splátkový kalendář
Existuje možnost schválení splátkového kalendáře, který je pouze výrazem dobré vůle ze strany úřadu řešit situaci dlužníka, protože instituce vlastně půjčuje peníze bez jakékoli garance. Dlužník však nemá na splátkový kalendář právo a nemá na něj nárok ani ze zákona. Pokud dlužník nerespektuje ani toto opatření, připadá v úvahu soudní řízení a exekuce. Podle místostarosty radnice přistupuje na splátkový kalendář pouze s přihlédnutím k sociální situaci dané osoby či rodiny.
Lidé, kteří pobírají sociální podporu, dostávají mj. i příspěvek na bydlení. Úředníci neplatiči vysvětlí, že je povinen jej použít na bydlení, ale podle místostarosty ho k tomu donutit nemůžou. Dále částku určenou na bydlení úřad nemůže použít na úhradu nájemného bez výslovného svolení dotyčného.

Povinnosti nájemníka
Povinností nájemníka je podle platných právních norem a nájemní smlouvy platit nájem. Pokud občan nemůže smlouvu plnit, má právo ji vypovědět a odstěhovat se pryč. Jestliže se jedná o někoho, kdo řádně plní nájemní smlouvu, úřad dělá vše, co je v jeho pravomoci, aby dotyčná osoba dostala, co dostat může. Ať jde o radu či konkrétní pomoc. Jiná situace je u lidí, kteří sice dávky dostávají, ale nájem neplatí.

Povinnosti úřadu
V momentě, kdy je potřeba dům s neplatiči opravit, nastává problém. Pracovníci úřadu musí v takovém případě sáhnout po penězích, které dostanou z uhrazených nájmů (tedy od platičů). Navíc je potřeba platit dodavatelům za vodné, elektřinu, plyn apod. Pro udržování bytového fondu a domů samotných je placení nájmu zásadní, zdůraznil místostarosta. Problémem v domech s neplatícími nájemníky je například svoz komunálního odpadu. „Pravidelně dovážíme na Dukelskou kontejner a odpadky pak odvážíme na náklady městské části, přestože na nájmu nevybereme ani korunu. Pravidelně deratizujeme. Celé nás to měsíčně přijde minimálně na 80 000 Kč. V domě nemají ani domovníka. Jednak by tam nikdo nešel a jednak tam každý na každého nadává. Nájemníci jsou sami proti sobě a všichni proti všem,“ sdělila redakci pracovnice bytového odboru Marie Trnková.

Havarijní stav – a co dál?
K nehodě, kdy spadlo romské děvčátko z pavlače, pracovníci úřadu městské části Brnosever uvedli, že nájemníci objekt devastují.
Odtrhávají zábradlí i lišty. Dveře na společné záchody tam prý úřad pravidelně každý měsíc dodává (nebyly tam ani při návštěvě RH). Nemá však na to finanční prostředky. „Teoreticky bychom tento dům měli asanovat a chtít po jeho obyvatelích soudně náhradu,“ řekla vedoucí bytového odboru Ing. Iva Venclíková. Lze prý dokázat, že když se stávající nájemníci do domu nastěhovali, byl opraven. Úřad má rovněž posudek statika, podle nějž je dům v pořádku. Jediné, co je tam nyní zapotřebí udělat, je zabezpečení pavlače.
Podle pracovnic bytového odboru úřadu městské části Brnosever je problémem i to, že početné romské rodiny byty velice rychle vybydlují. A pokud navíc stále neplatí, hrozí jim, že půjdou z holobytů exekučně na ulici. „Zatím jsme to neudělali, ale podle zákona máme možnost takto postupovat,“ sdělila nám jedna z nich.
Místostarosta Musil pak celý problém shrnul takto: „V tomto státě si s notorickými neplatiči neumíme dost dobře poradit. Činnost terénních pracovníků je v této oblasti nezastupitelná. Mohou motivovat lidi, ať už Romy nebo kohokoli jiného, aby plnili povinnosti, jež pro ně plynou z občanského zákoníku. Je pravděpodobně potřeba, aby státní instituce spolupracovaly s neziskovými a nestátními organizacemi na řešení situace. Pokud dlužníci projeví zájem o splacení dluhu, budeme se jim snažit vyjít vstříc.“
Totéž prý do budoucna platí v případě, že se budou starat o údržbu objektu samotného.

(jk)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál