Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Sar rodavas mira da III.

Paš o Roma dikhľom ešebnovar romano bijav, has odoj but Roma, pijenas, chanas, giľavenas, khelenas. Kajso vareso mekh šoha nadikhľom. Pro skaminda has pherdo chabena, pijiben, o lavutara bašavenas calo džives the calo rat. E terňi chudľa but darunki, duchni, perňici, cachi, ručňika, pira, the mekh aver věci so kampel andro dživipen. O starostas geľa la terňaha te khelel peršo, the čhidža lake pro taňiris love, paľis la terňaha phirnas te khelel savore, o murša, o džuvľa u andro taňiris čhivkernas o Roma pherdo love. La terňa, le terneha has sostar te dživel.
Paš o Roma dikhľom ešebnovar tiž pohrebos. Kajci dukh mekh nadikhľom, so predživen o Roma sar lenge vareko merel. Le mules phirahas te vartinel tosarastar dži tosara, dži akor kim les na parunde andre phuv. Paš o Roma hin avka kaj sako ko džalas te vartinel, ňiko nadžalas čuče vastenca, sako vareso ľidžalasas, či thardži, či chaben. O murša paš e varta bavinenas karti, vakerenas pal o mulo, pal oda sar dživlas, savo has manuš, vakerenas the pal oda, so taľindža len andro dživipen, so predžidžile jon. O džuvľa bajinenas pal oda, kaj pro skaminda te avel furt chaben the pijiben. Pal o pohrebos kerde o Roma bari hoscina, khelenas, giľavenas anglo da, kaj le muleske te na avel smutno, sar džala le bare dromeha ki o Del.

O rača predživahas amen o čhaja avka, kaj pes zdžahas nadur le Romendar avri pro pľaci, kerahas phuripen, narokom fejs giľavahas, kaj amen te šunen o čhave, kamahas kaj pal amende te aven. Sar avenas, sako džalas peskra piraňaha, khere avahas pal jepaš rat, adro kher pro skamind has jaľi gruľa, andre has žiros the saňi rentica, savi labolas sar momeľi. Sar avavas khere e daj mekh nasovelas, užarelas man, kerelas bari bida pre mande.
Čepo Romen has andro khera udud, has ča olen so bešenas pro agor. Amen kas has ča koľibici, ta udud andro khera na has. Labolas amenge andro koľibi ča gruľa, abo lampa pro gajsos.
Saven Romen has televizoris ta ke lende phirahas savore Roma. Bešahas tele pre phuv dikhahas pre mozi u vareko paš oda pre phuv the zasovelas. Has oda baro šukariben, aľe našči užaravas kaj man furt vareko dela te chal bijana .
O Roma phirenas te kerel buči pro Čechi, vaš oda kaj Humenate buča nahas. Varesave Roma kerenas the Ostravate andre baňa. Pro Čechi phirenas pro duj kurke, u paľis avenas khere la viplataha. The me geľom pro Čechi andre buči. E macocha man diňa love pro drom ke Buďejovica. Sar odoj avľom, geľom man te mangel andre buči andre fabrika, kaj pes sivelas pro stroji. Ile man, u thode man te bešel pre peskri ubitovňa. Pal diloskro geľom te chal pre štacija, odoj man taľindžom jekha romňaha so užarelas pre peskro bratrancos. Avľas leha mekh leskro kamaratos, savore geľam andro parkos, odoj phirenas savore Roma. Andro narkos giľavenas, bašavenas, the vakerenas peske. Sar kamavas te džal imar het, ta man jekh čhavo nakamelas te mukhel. Kamelas te džanel kaj bešav, the khatar som.

Andre romaňi čhib thodža:
Gejza Horváth
(o agor avla masovar)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál