Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Rada přijala usnesení

Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity přijala na svém zasedání 24. října následující usnesení:
Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity vyjadřuje znepokojení nad postupy těch obcí, které uplatňují vůči sociálně slabým Romům nepřiměřeně represivní opatření, a to zejména v oblasti bydlení. Jak vyplývá z již přijatých usnesení vlády, především z Koncepce romské integrace, musí být cílem politiky státu ve vztahu k romské komunitě předcházení sociálnímu vyloučení a jeho překonávání.

Naopak pokračující vytěsňování Romů se nevyplácí ani společnosti jako celku. Znamená nejen vyšší ekonomické náklady na řešení sociálních problémů, ale může způsobit i trvalý sociální propad celých skupin obyvatel. Odpovědná sociální politika tomu má předcházet, a ne jen nečinně přihlížet, natož aby takový negativní vývoj sama podporovala. Tento problém se týká řady obcí a vyžaduje systémové řešení, totiž vytvoření institucionálního nástroje k pozitivnímu ovlivňování samospráv a popř. i posílení kontrolních funkcí státu vůči samosprávám v otázkách týkajících se dodržování mezinárodních závazků v oblasti lidských práv.
Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity bere na vědomí samostatnou iniciativu romských členů Rady obrátit se v konkrétní kauze obce Slaný na zástupce politických stran a hledat řešení cestou nezávislých soudů.

(vs)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál