Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Koncepce a koordinace romské politiky v ČR

Velice zajímavý materiál k současnému řešení záležitostí a potřeb Romů v ČR zpracoval Ing. Josef Holek, krajský koordinátor národnostních menšin a pro integraci cizinců v Libereckém kraji. Vychází především ze skutečností, které nastaly v tzv. romské politice při plnění požadavků Evropské unie a Rady Evropy v souvislosti se vstupem ČR do evropských struktur a v důsledku reformy státní správy.

Josef Holek poukazuje na to, že po zániku 73 okresů a vznikem 14 krajů došlo k oslabení systému koordinace romské politiky na místní úrovni. „Stávající situace romské politiky v období 19982002 a zejména její provádění byla do značné míry založena na okresní koordinaci. Jednalo se o poměrně pružný systém založený na principu subordinace ústředních a místních orgánů státní správy. Klíčové místo měla síť okresních poradců a terénních pracovníků. Její přínos byl především v celistvém přístupu k problematice, zavedení systému a mapování romských problémů na místní úrovni. Bylo proto vhodné a žádoucí, aby systém, který se osvědčil, byl přizpůsoben podmínkám reformy veřejné správy a kontinuálně pokračoval. V tom současná Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity neobstála.“
V zásadě s tím lze souhlasit, ovšem nelze opominout, že od Romů samotných, romských organizací a iniciativ nevzešly jasně formulované požadavky, stanoviska či návrhy v rámci toho, co reforma veřejné správy přinesla v oblasti tzv. romské politiky. Také postoj úřadů na místní úrovni sehrál rozhodující úlohu. Samozřejmě o tom lze diskutovat, ale rozhodující je, že Romové na proces změn v systému veřejné správy nereagovali včas adekvátním způsobem.
Holek se také zabývá dopracováním vládní koncepce romské integrace na období let 20042005. Dále uvádí, že „nebýt aktivity Ing. Karla Holomka, určitě by Koncepce nebyla takto precizně přepracována s účastí všech zaintere sovaných. Mnoho nechybělo a materiál putoval jen po malých úpravách do vlády k tzv. aktualizaci.“ V této souvislosti je třeba upozornit, že romský „neziskový sektor“ není nyní schopen kvalifikovaně reagovat na významné události týkající se Romů. Adekvátní iniciativa a aktivity vycházejí pouze od Grémia romských regionálních představitelů v Čechách a od Společenství Romů na Moravě, v jehož čele stojí Karel Holomek, který v Radě udělal práci, jež se od něj a od ostatních členů očekává.

Ondřej Giňa
Foto: autor

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál