Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Kraj dá prostředky na sociální oblast

Praha – Středočeský kraj vyhlásil řízení o poskytnutí příspěvků z Humanitárního fondu Středočeského kraje na sociální oblast pro rok 2004. O příspěvky mohou žádat právnické a fyzické osoby. Tématickými oblastmi jsou protidrogová specifická prevence (podpora kontaktních center, zdravotnické péče o drogově závislé atd.), prevence kriminality zaměřená na práci s potenciálně ohroženými jedinci, integrace a podpora vzdělávání romské menšiny a podpora sociálních služeb pro občany v nouzi. Uzávěrka řízení je 1. prosince.

(red)


přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál