Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Milý Bore …

Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám věnují přátelé, kolegové, žáci.
Přátelé, kolegové a žáci profesora Nečase mu dali k jeho významnému životnímu jubileu, jak se říká, dar nejlepší. Věnovali mu knihu vytvořenou z esejí, úvah, rozborů a názorů na nejrůznější témata z historie. Dar o to cennější, že vyžadoval značnou dávku pracovního úsilí i odborné erudice od každého z autorů, což není jen tak v dnešní uspěchané době. Dar o to významnější, že byl věnován odborníku a znalci historie na slovo vzatému, jemuž není možno předkládat texty povrchní a snad nepromyšlené. Tím je také dána úroveň a kvalita této publikace, která bude bezpochyby poučením nejen pro znalce, ale i pro laiky, kteří se příslušné problematice věnují. Otázkou zůstává, budeli dosti výtisků k dispozici při omezeném nákladu.

Pro informaci našich čtenářů uvádíme členění a obsah jednotlivých kapitol, jež mají vždy vyhraněně historickou souvislost:
Finance, ekonomické myšlení a stát;
Společnost a elity v éře průmyslové revoluce a nacionální emancipace;
Státy a národy východní a jihovýchodní Evropy. Dějiny a vztahy;
Romové a problémy etnicity I (společenské struktury, kulturní vztahy, vzorce soužití);
Romové a problémy etnicity II (etnicita, stát a zákonodárství);
Romové a problémy etnicity III (intolerance, pronásledování, genocida).
Není pochyb o tom, že se do rukou i zasvěcených čtenářů dostává (vlastně bezděky) skvělá příležitost k poučení o záležitostech, které v některých případech prokazují zcela neotřelé a nové náhledy na historické děje a ukazují nové souvislosti. Pro čtenáře nezasvěceného budou objevem.
Uvádět všechny autory, kterých je bezmála padesát, není možné. Každý z nich je však špičkovou kapacitou ve svém oboru. Jsou mezi nimi i odborníci zahraniční – bulharští, němečtí a slovenští.
Tak už to bývá. Nejlepší věci vznikají vždy náhodou. Při šel nápad, nevím už od koho, a vznikl mimořádný počin. I za něj vděčíme profesoru Nečasovi.

Karel Holomek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál